Rhonda Johnson, Pharm.D.

Staff Pharmacist

OU Clinic Pharmacy

Phone (918) 619-4990

Office SAC OU Clinic Pharmacy

Email rhonda-johnson@ouhsc.edu